Rad skijališta

Zbog juga i visoke temperature skijalište je zatvoreno.

 

MJERNA STANICA MRAKOVICA

Kamera 1

Kamera 2