Rad skijališta od 13.01.2021godine

13.01.2021 U DNEVNOM TERMINU RADI DJECIJI SKI LIFT OD 11-16 h I OBA VELIKA SKI LIFTA A SKIJA SE NA STAZI KOZARA 1,U NOCNOM TEMINU OD 18-21 h RADI STAZA KOZARA 1 I OBA LIFTA.VIDIMO SE NA KOZARI

14.01.2021 U DNEVNOM TERMINU RADI DJECIJI SKI LIFT OD 10-16 h I OBA VELIKA SKI LIFTA A SKIJA SE NA STAZI KOZARA 1,U NOCNOM TEMINU OD 18-21 h RADI STAZA KOZARA 1 I OBA LIFTA.

15.01.2021 U DNEVNOM TERMINU RADI DJECIJI SKI LIFT OD 11-16 h I OBA VELIKA SKI LIFTA A SKIJA SE NA STAZI KOZARA 1,U NOCNOM TEMINU OD 18-21 h RADI STAZA KOZARA 1 I OBA LIFTA.

16 i 17.01.2021 U DNEVNOM TERMINU RADI DJECIJI SKI LIFT OD 10-16 h I OBA VELIKA SKI LIFTA A SKIJA SE NA STAZI KOZARA 1,U NOCNOM TEMINU OD 18-21 h RADI STAZA KOZARA 1 I OBA LIFTA.

SKIJASI MASKE NA LICU ILI BANDANE SU OBAVEZNE DOK STE NA SKILIFTOVIMA!!!