CJENOVNIK ZA SEZONU 2022/23

                                                            Djeca                    Odrasli

Dnevna karta 18 23
Poludnevna karta 15 18
2-dnevna 33 43
3-dnevna 46 60
5-dnevna 72 98
7 dnevna 98 130
Noćno skijanje 20 20
2 -dnevna noćno skijanja 38 38
3-dnevna noćno skijanje 54 54
7-dnevno noćno skijanje 112 112
Dnevno- noćna karta 35 40
Sezonska dnevno 300 350
Sezonska noćno 300 320
Jedna vožnja 4 4
Baby lift i traka 15 15

Napomena:

Dnevna karta važi od 09:00 - 16:00

Noćna karta važi od 18:30 - 21:30

Uz cijenu ski karte se naplaćuje 10 KM za čip ski kartu. Naknada za čip kartu se vraća nakon vraćanja iste na kasi prodaje.

 

Vidimo se na Kozari.
Ski Tim Kozara