CJENOVNIK ZA SEZONU 2023/24

                                                            Djeca                    Odrasli

Dnevna karta 18 25
Poludnevna karta 15 20
2-dnevna 35 45
3-dnevna 50 65
5-dnevna 75 100
7 dnevna 100 135
Noćno skijanje 22 22
2 -dnevna noćno skijanja 40 40
3-dnevna noćno skijanje 58 58
7-dnevno noćno skijanje 112 120
Dnevno- noćna karta 35 44
Sezonska dnevno 320 370
Sezonska noćno 320 340
Jedna vožnja 5 5
Baby lift i traka 17 17

Napomena:

Dnevna karta važi od 09:00 - 16:00

Noćna karta važi od 18:30 - 21:30

Uz cijenu ski karte se naplaćuje 10 KM za čip ski kartu. Naknada za čip kartu se vraća nakon vraćanja iste na kasi prodaje.

 

Vidimo se na Kozari.
Ski Tim Kozara